”კრეატიული მარკეტინგი – მომხმარებლის კმაყოფილების ხელოვნება”

სალექციო კურსის ”კრეატიული მარკეტინგი” მიზანია, მსმენელებს აუხსნას:

 • მარკეტინგის ზოგადი არსი
 • მარკეტინგის ფუნქცია ბიზნესში
 • მარკეტინგის როლი სტრატეგიული და საოპერაციო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
 • მარკეტინგის მნიშვნელობა ბიზნეს გადაწყვეტილების განხორციელების სხვადასხვა ეტაპებზე

კურსი შემუშავებულია მარკეტინგის უახლეს მეთოდებსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

სალექციო თემები:
1. მარკეტინგული სისტემის შექმნა
2. მარკეტინგის ინოვაციური მენეჯმენტი
3. ბაზრის შესწავლა – მეთოდები და ტექნიკა
4. 4P, მარკეტინგული მიქსი
5. მარკეტინგული სტრატეგია – კონკურენტული საბაზრო უპირატესობისთვის
6. პრომოციის ხელოვნება
7. მარკეტერი ქმნის ღირებულებას
8. მარკეტინგული პრეზენტაცია
9. მარკეტინგული გეგმის შემუშავება

განრიგი

კურსის ხანგრძლივობა: 3 კვირა, 27 საათი

ლექციის ხანგრძლივობა: 3 საათი

ლექციების ჩატარების დღე და საათი: სამშაბათი, ხუთშაბათი – 18:30 – 21:30 ; შაბათი – 12:00 – 15:00

ლექციები: 22 საათი

პრაქტიკული მეცადინეობა და პრეზენტაცია: 5 საათი

პირობები:

კურსის ღირებულება: 379 ლარი

კურსის გავლის მსურველთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს Register Now -სა და საიტზე არსებული სააპლიკაციო ფორმის შევსებით.

კურსი ”კრეატიული მარკეტინგი – მომხმარებლის კმაყოფილების ხელოვნება”

 • მომხმარებელთა დაკმაყოფილებით მაქსიმალური მოგების მიღების ხელოვნების სწავლება
 • მარკეტინგის მართვის საერთაშორისო გამოცდილებისა და ”მასტერ-კლასების” გაცნობა
 • საქართველოს ოცამდე კომპანიის მაგელითებზე დაყრდნობით სხვისი შეცდომებისა და წარმატებების განხილვა
 • მარკეტინგის ჯგუფური ვარჯიშის გზით საკუთარი კრეატიულობის გამოცდა
 • ბრეინშტორმინგი
 • ყველა საჭირო მიმართულება
 • გამოცდილი ლექტორი
 • პრაქტიუკული მეცადინეობა
 • პრეზენტაციის მომზადება
 • საერთაშორისო გამოცდილება

ტრენერი

ალექსანდრე მარგიშვილი –  15 წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტში და მარკეტინგში.2007 2008 წლებში თიბისი ბანკის პროექტების ფინანსირების ჯგუფის ხელმძღვანელი. 

ასევე გახლდათ სერმას აღმასრულებელი დირექტორი.

ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაცია ICEBERG -ის

პროექტების მენეჯერი