წარმატებული სტრატეგიები, მარკეტინგული შეცდომები და ბრენდები

სპეციალურად შექმნილი მეთოდოლოგიის Brand Keys მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავინახოთ ნათელი სურათი იმისა, თუ რა მოხდა 2010 წელს.

რა მოტივაცია, რა დრაივერები მართავდა მომხმარებელს, მის ლოიალურობას. აგრეთვე მის მიერ შესყიდვამდე და ყიდვის განხორციელების დროს რა ფაქტორები ახდენდა ზეგავლენას.

დავაკვირდეთ ბრენდებს და მათ მომხმარებლებს განვლილი ერთი წლის განმავლობაში კატეგორიებისა და ინდუსტრიების მიხედვით.

ყველაფერ ამაში ქვევით მოცემული პრეზენტაცია დაგვეხმარება.

Advertisements