ვირუსული ვიდეო, რომელიც ტესტის სახით არის წარმოდგენილი. საინტერესო შედარებაა :).

Advertisements