ქართული მედიისა და სარეკლამო ბაზრის კვლევა, რომელიც  ჩატარდა 2010 წელს.

კვლევა ჩატარებულია IREX-ის დაკვეთით, G-MEDIA პროგრამის ფარგლებში.

თუ კარგად დააკვირდებით, სარეკლამო ბაზრის ძირითად აქტიორებს, შენიშნავთ, რომ 2011 წელს სიტუაცია კარდინალურად არის შეცვლილი.

ჩვენი პოსტის სათაურიც სწორედ ამ ტენდენციას განსაზღვრავს.

Advertisements