10

სნიკერსი

უფრო მაგრები ნახე ქვევით 🙂

9

ნისან ლიიფი

8

კრევენდეილი

7

მკვდარი კუნძული

6

კანალ +

5

თოქ-თოქი

4

გუგლ ქრომი

3

კრაისლერი

2

ჩიფოთლი

1

ფოლქსვაგენი

Advertisements