ბრიოსა და ვარდოს დიზაინები მსოფლიოს წამყვანი და ავტორიტეტული დიზაინ-პორტალის “დილაინის” ყურადღების  ცენტრში მოქეცა.

ბრენდის საიდენტიფიკაციო ატრიბუტიკა და შეფუთვა ქართული ტრადიციებისა და კულტურული თავისებურებების გათვალისწინებით Studio h მიერ შეიქმნა.

Advertisements