იხილეთ მბული: https://tenders.procurement.gov.ge/public//?go=41155#state_last_events

Advertisements