პიარ სკოლაში საგაზაფხულო აქცია დაიწყო !

3=2, ანუ ისწავლეთ 3-მა 2-ის ფასად !

იჩქარეთ, ერთად სწავლა უკეთესია !

დარეგისტრირდი დღესვე !


კურსის დაწყების დღე: ორშაბათი, 19 მარტი, 2012 ; 19:00

კურსის დამთავრების დღე: ოთხშაბათი, 18 აპრილი, 2012 ; 22:00

კურსის ჩატარების ადგილი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, (GAU) ჭავჭავაძის 17ა

კურსის ავტორი: ალექსანდრე მარგიშვილი

კურსის ხანგრძლივობა: 12 სალექციო დღე, 36 საათი

ლექციების ჩატარების დღე და საათი:
– ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი – 19:00 – 22:00

კურსის ღირებულება:

– 560 ლარი

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია, მსმენელების მიერ პროექტების ეფექტური მენეჯმენტის კონცეფციისა და თანამედროვე ტექნიკის სრულყოფილი ათვისება, თეორიული ცოდნის შეძენასთან ერთად პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება.

კურსი საშუალებას მისცემს მსმენელებს, ჩამოაყალიბონ მიზნები და განახორციელონ კონრეტული ამოცანები.

პროგრამა განიხილავს სტრატეგიულ მენეჯმენტს, პროექტის რაობას, შინაარსს, მთავარ წყაროებს, მართვის ეტაპებს, მიზნებსა და ამოცანებს, დროისა და დანახარჯების დაგეგმვას, რისკების მართვას, პროექტზე პასუხისმგებელი გუნდის ჩამოყალიბებას, მათ მოტივირებას, ადამიანურ რესურსებსა და კომუნიკაციის საშუალებებს, შესყიდვებს, პროექტის შეფასების კრიტერიუმებსა და მეთოდებს.

კურსის სილაბუსი:

საკონტაქტო პირი: თინათინ სამყურაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონები: 2 55 01 99; 2 98 83 44; 5 55 65 67 05
ელექტრონული ფოსტა: tiko@gepra.ge; prschool.ge@gmail.com

Advertisements