მოცეკვავე Coca-Cola -ს შუშის ბოთლები, რომელიც შექმნა KORB-მა პლასტიურად მოძრაობენ, იცვლიან ფორმებს  და არფის სიმების  ზემოქმედების ქვეშ იღებენ უცნაურ სახეს.

საბოლოო ჯამში შეიქმნა საოცარი ვიდეო რგოლი…

Advertisements