ინფოგრაფიკში მოცემულია სარეკლამო (საკომუნიკაციო) ბიზნესში მოღვაწე პიროვნებისა და ნორმალური მოქალაქის შედარება მათი სოციალურ ქსელებისადმი დამოკიდებულების ჭრილში.

დასკვნის მაგიერ: არ ურჩიოთ შვილებს ამ სფეროში მოღვაწეობა 🙂

Advertisements