იკეას სარეკლამო კამპანიაში, რომელსაც იუმორისტული შინაარსი უდევს საფუძვლად  შვედი ექსპერტი ძილის შვიდი კატეგორიის იდენტიფიკაციას გვთავაზობს.

“ზღვის ვარსკლავი” – მოითხოვს დიდი ფართობის ლეიბს, “ჟურნალი” – აერთიანებს სტუდენტებს, შეუძლებელია გაღვიძება. “შავი ქამარი”  –  არაპროგნოზირებადი. “თბილი” – უყვარს პარტნიორთან ახლოს ყოფნა. “ყალბი საპყრობილე”  – ცალი ფეხი საბანის ზემოთ. “ლაქლაქა” – საუბრობს და ჭორაოს ძილის დროს. “მებრძოლი”  – ებრძვის სტრესს.

 

IKEA-ს აქვს ლეიბი, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, მიუხედავად იმისა თუ რომელ ზემოთხსენებულ კატეგორიას მიეკუთვნებით.

Advertisements