პერსპექტივის კანონის გათვალისწინებით, რომელიც სიშორისა და სიახლოვის ინდივიდუალური ხედვის გადმოცემის შესაძლებლობებს ასახავს, ასევე  ფერადი ცარცის გამოყენებითა და მოდელების დახმარებით ფოტოგრაფმა Nithin Rao Kumblekar-მა ფოტოობიქტივში უჩვეულო კომპოზიციები  ასახა.

მოდელების განლაგება, განათება, ჩრდილი და ქარის ეფექტი, რომელიც მთლიანობაში  შთამბეჭდავ  კომპოზიციებს ქმნის…

Advertisements