როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი თავის ტვინი შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან, რომელსაც შესაბამისი ფუნქცია აკისრია. მაგალითად, კეფის წილი მხედველობაზეა პასუხისმგებელი, ნათხემი კი – სუნთქვაზე. იმასაც გეტყვით, რომ მარჯვენა ხელით გაწაფულ ადამიანთა მოქმედებას ტვინის მარცხენა ნახევარსფერო აკონტროლებს, ცაციებისას კი – მარცხენა. საგნებისა და იდეების აღქმისა და ინტერპრეტაციისთვის ტვინს ცალკე ადგილი აქვს გამოყოფილი… ისევე, როგორც ენებისთვის.

ამ ინფოგრაფიკაში სწორედ იმას შეიტყობთ, თუ ტვინის რა ნაწილშია ჩვენი “ენა” განთავსებული და როგორ ვეუფლებით მათ.

Advertisements