როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი თავის ტვინი შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან, რომელსაც შესაბამისი ფუნქცია აკისრია. მაგალითად, კეფის წილი მხედველობაზეა პასუხისმგებელი, ნათხემი კი – სუნთქვაზე. იმასაც გეტყვით, რომ მარჯვენა ხელით გაწაფულ ადამიანთა მოქმედებას ტვინის მარცხენა ნახევარსფერო აკონტროლებს, ცაციებისას კი – მარცხენა. საგნებისა და იდეების აღქმისა და ინტერპრეტაციისთვის ტვინს ცალკე ადგილი აქვს გამოყოფილი… ისევე, როგორც ენებისთვის.

ამ ინფოგრაფიკაში სწორედ იმას შეიტყობთ, თუ ტვინის რა ნაწილშია ჩვენი “ენა” განთავსებული და როგორ ვეუფლებით მათ.