ვირუსული მასალა ეს არის ნებისმიერი სახის ონლაინ ინფორმაცია, რომელიც, სოციალური ქსელების მეშვეობით, ინტერნეტსივრცეში ვირუსივით სწრაფად ვრცელდება. ვირუსულ კონტენტში, ძირითადად, ვიდეოები იგულისხმება, თუმცა მათი უმრავლესობა ვერასდროს გახდება ვირუსული სხვადასხვა მიზეზის გამო. იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ინოგრაფიკა და გაიგეთ უფრო მეტი ვირუსული კონტენტის შესახებ:

Advertisements