ამერიკელმა სკულპტორმა Jim Sanborn-მა   თავისი სინათლის სკულპტურებით არაჩვეულებრივი რეპუტაცია შეიქმნა…

მნიშვნელოვანია, რომ მასში  მან ჩადო გასაშიფრი კოდები, მესიჯები და გამოცანები. მისი სკულპტურებიდან  ხიუსტონის უნივერსიტეტთან მდგარი ლითონის კონსტრუქცია გამოირჩევა, რომელზეც დატანილია სხვადასხვა პოემების, რომანების თუ პროზის ფრაგმენტები სხვადსახვა ენაზე  აქ არის რუსული, იაპონური, ესპანური, არაბული.

ქანდაკებას შიდა მხარეს განლაგებული აქვს სინათლის წყარო, რომელიც სიბნელეში ქმნის დამწერლობის არაჩვეულებრივ პეიზაჟს.

ერთად დავათვლიეროთ:

Advertisements