გამოხატო საკუთარი აზრი, შეხედულება თუ განწყობა გრაფიკებითა და დიაგრამებით – ეს ხელოვნებაა!

ინფოგრაფიკა შესაძლებელია გამოვიყენოთ საილუსტრაციოდ ფაქტებთან და საგნებთან მიმართებაში დროსა და სივრცეში ტენდენციების შესაფასებლად.

გთავაზობთ, სახალისო ინფოგრაფიკებს რეკლამაზე, ფეხბურთზე, მავნე ჩვევებსა და საერთოდ ცხოვრებისეულ წვრილმანებსა თუ “მწარე სიმართლეზე” 🙂

Advertisements