დიზაინერ  Peter Callesen-ის ხელში უბრალო ქაღალდი გარდაიქმნა ცხოვრების ამსახველ ერთ-ერთ ეპიზოდად…

დიზაინერი თავის ნამუშევრებში იყენებს paper art-ის ტექნიკას. ის ჭრის სხვადასხვა ფიგურებს და პერსონაჟებს ქაღალდზე… ძირითადად იყენებს თეთრ A4 ფორმატის ქაღალდს, რადგაც მისი თქმით ის უფრო კარგად გადმოსცემს სიმსუბუქეს და დაუცველობას!

Advertisements